Bønn ved Ullandhaugtårnet

Bli med og be - bønn hver kveld i oktober!
Kristenfolket i bønn ved Ullandhaugtårnet i oktober

Bønn fra Tårnet

Alle kristne som vil være med er invitert til å komme sammen ved Ullandhaugstårnet. Hver kveld i oktober-22.
Kl 21:30 samles det til bønn for Stavanger og for landet ved Ullandhaugtårnet. Dette skjer på samme måte som i fjor (2021), at vi i forlengelse av Fedrebønn, kl 20.30 på Stavanger Kristne Grunnskole tar turen opp til tårnet og fortsetter der. Du kan komme rett dit. Vi møtes på p-plassen ved tårnet, og går opp og ber ca 1/2-times tid. Det kan tidvis blåse friskt der oppe i oktober og derfor bør folket kle seg bedre enn godt. Men det var en fantastisk opplevelse å stå sammen i fjor. 

Hvorfor oktober?

Det er alltid rett å be. Men oktober preges også av Halloween og anledninger som markerer mørke og død. Da vil vi prege denne måneden med tro på en levende Gud, som er lys og som gir liv og håp. Efeserbrevet 6 sier at vi har ikke en kamp mot mennesker, men makter og myndigheter i himmelrommet. Vi vil be for kirkene, om fremgang for evangeliet i by og land, og om beskyttelse og frimodighet for alle i tjeneste. 

Dessuten kaller apostelen Paulus troens folk til bønn, når han sier: Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. (1Tim 2,2- 4)

Initiativtagerne til Bønn fra Tårnet er Magnus Halstensen og Erlend Handeland, som leder fredagsbønnemøtene i Karismakirken. 

Kontakt oss

Karismakirken 
Adjunkt Hauglands gt 52
4022 Stavanger 

51 91 18 80

Åpningstider kontor:
Tirsdag - Fredag 10:00 - 14:00

Kontonummer: 2801 38 71606
Org. nummer: 871 339 902

 

Finn oss

Lei gymsal på Stokka

Powered by Cornerstone